Dự án lớn và tiêu biểu - Knauf

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Knauf  - Một Tương Lai Tươi Sáng

Sứ mệnh của tập đoàn Knauf là “Một Tương Lai Tươi Sáng” dựa trên nền tảng hệ giá trị là sự an toàn, xuất sắc, sáng tạo, hợp tác "Hai Di Sản Vĩ Đại" và chính trực.  Để thực thi Sứ mệnh này, chúng tôi đã và đang đầu tư rất lớn vào công nghệ, con người và sáng tạo đổi mới. Trong đó chúng tôi đặt trọng tâm và cam kết đổi mới vì khách hàng: cung cấp các sản phẩm và giải pháp mang tính đột phá, giúp khách hàng thi công hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn và kinh doanh thành công hơn.

Sau đây là những dự án lớn và tiêu biểu mà Knauf đã thực hiện cho khách hàng tại Việt Nam.