Nhà máy Sản xuất vỏ ruột xe Bridgestone

Nhà máy Sản xuất vỏ ruột xe Bridgestone

Nhà máy Sản xuất vỏ ruột xe Bridgestone / Thành phố Hải Phòng

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 60,000 m2
- Năm hoàn thành: 2013

Nhà máy vỏ ruột xe Bridgestone Việt Nam là dự án FDI lớn nhất tại vùng Đông Bắc Việt Nam tính đến năm 2014, đặt tại KCN Đình Vũ, Hải phòng, với tổng vốn đầu tư 570 triệu Đô la Mỹ. Với đặc điểm là một Nhà máy sản xuất lốp xe, có chiều dài xấp xỉ 1000m, chủ đầu tư yêu cầu hệ vách thạch cao chống cháy để ngăn chia các khu vực cháy với nhau, đặc biệt cho cả khu vực ẩm ướt.

Hệ sản phẩm Knauf được sử dụng

Hệ vách độc lập
- Hệ vách thạch cao chống cháy 2 giờ

Hệ trần
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu chuẩn, chống ẩm 9mm

Hệ hoàn thiện
-  Bột xử lý mối nối và băng giấy