Học Viện Đào Tạo Knauf Academy

Học Viện Đào Tạo Knauf Academy

Học Viện Đào Tạo Knauf Academy

Học viện đào tạo Knauf Academy, một dự án đươc đầu tư bởi tập đoàn Knauf và đồng tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức.

Knauf Academy sẽ là học viện đào tào đầu tiên trong ngành vật liệu xây dựng nhẹ với sứ mệnh nâng cao năng lực và tay nghề của thầu thợ cũng như cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cho nhu cầu xây dựng tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm tại đây.