Trần thạch cao trang trí

Trần thạch cao trang trí


Trần thạch cao trang trí

Tấm trần trang trí Knauf được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, được lắp với khung trần nổi Knauf tạo thành một hệ hoàn thiện. Bộ sưu tập tấm trần trang trí Knauf có nhiều mẫu mã đa dạng và phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.