Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Việc sử dụng trang web này

Trang web này và toàn bộ nội dung của trang là bản quyền và được bảo hộ bởi luật pháp của Việt Nam và các nước khác thông qua các hiệp ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo hộ cho Công ty TNHH USG Boral Việt Nam (gọi chung là USG Boral).

Bạn có thể lưu trữ trên máy tính của bạn, và in ấn, các nội dung của trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Nếu không, bạn không được quyền tái xuất bản, chuyển giao, điều chỉnh, sửa đổi hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung của trang web này, hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của trang web này vào một trang web khác, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của USG Boral.

Việc tải thông tin từ trang web này được thực hiện dưới sự chấp nhận rủi ro của riêng bạn. USG Boral không có bất kỳ bảo đảm nào về việc tải thông tin của bạn, và USG Boral hết sức khuyến cáo bạn nên kiểm tra các tập tin và thông tin tải về bằng phần mềm phát hiện virus.

2. Trang web của bên thứ ba

Để tiện ích, USG Boral cung cấp những liên kết đến các trang web khác từ trang web này. Nếu bạn click vào, các liên kết sẽ dẫn bạn đến các trang web đó, và bạn làm như vậy dưới sự chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Trừ khi có thông báo cụ thể trên trang web này, USG Boral không có sự đảm bảo nào hoặc đại diện nào, cũng như không tài trợ, bất kỳ trang web liên kết nào hoặc nội dung của những trang web đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

USG Boral đã sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các nội dung của trang web này, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong đó. USG Boral không đại diện hoặc đảm bảo (bao gồm việc đảm bảo phù hợp với mục đích và có thể bán được) về các nội dung hay tính phù hợp với bất kỳ mục đích nội dung nào của trang web này, cũng như không đại diện hoặc đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác hay độ tin cậy của các nội dung của trang web này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, USG Boral sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tổn thất quyền sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận) mà bạn phải chịu do việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, hoặc do USG Boral không thể cung cấp trang web này. Trách nhiệm của USG Boral cho những sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc trái pháp luật nào thuộc hoặc liên quan đến trang web này, hoặc USG Boral không thể cung cấp trang web này hoặc một phần của nó, được giới hạn trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ có liên quan một lần nữa, là do USG Boral có thể lựa chọn.

4. Thay đổi các Điều khoản Sử dụng và Điều khoản chấm dứt

USG Boral bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng theo thời gian, và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng đã được sửa đổi. USG Boral có thể cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi này bằng cách công bố sự điều chỉnh trên trang web này. Bạn sẽ không được thông báo cá nhân về những thay đổi này.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào, USG Boral có thể đình chỉ, chấm dứt hoặc hạn chế truy cập của bạn đến trang web này.

Người sử dụng quốc tế và Luật áp dụng

USG Boral không cam kết rằng trang web này và cách sử dụng trang web này tuân thủ luật pháp của bất kỳ nước nào khác, ngoài Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào về trang web này hoặc nội dung của nó sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và được xác định bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

6. Liên kết

Nếu bạn muốn liên kết đến trang web này, xin vui lòng email cho chúng tôi.

7. Chính sách bảo mật

Để giữ giá trị liêm chính của chúng tôi, USG Boral công nhận tầm quan trọng của sự riêng tư của các cá nhân có giao dịch với USG Boral, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. USG Boral bị ràng buộc bởi các luật riêng tư tại quốc gia nơi USG Boral hoạt động. Chính sách bảo mật của USG Boral phác thảo cách USG Boral thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Chính sách bảo mật

Để giữ giá trị liêm chính của chúng tôi, USG Boral công nhận tầm quan trọng của sự riêng tư của các cá nhân có giao dịch với USG Boral, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Chính sách này phác thảo cách USG Boral thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân.

1.1 Thông tin cá nhân USG Boral thu thập

USG Boral thu thập những thông tin cá nhân hợp lý cần thiết cho các chức năng và hoạt động của nó. Thông tin cá nhân mà USG Boral có thể lưu giữ bao gồm:

 • tên, địa chỉ và thông tin liên hệ;
 • ngày sinh;
 • việc làm và thu nhập, chi tiết;
 • chi tiết tài khoản ngân hàng;
 • chi tiết của các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho một cá nhân của USG Boral;
 • chi tiết các giao dịch của một cá nhân với USG Boral, bao gồm ghi âm cuộc hội thoại, email và các tương tác trực tuyến;
 • thông tin cá nhân liên quan đến tín dụng.

1.2 USG Boral thu thập thông tin cá nhân như thế nào

USG Boral thu thập những thông tin cá nhân trực tiếp từ cá nhân khi hợp lý và thiết thực. USG Boral cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác, bao gồm:

 • các đơn vị khác cung cấp dịch vụ cho USG Boral liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho một cá nhân bởi USG Boral;
 • các nguồn thông tin công khai;
 • đại diện của một cá nhân (ví dụ như vợ, chồng, cố vấn chuyên nghiệp);

1.3 USG Boral sử dụng thông tin cá nhân ra sao và chia sẻ cho ai

USG Boral thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân thông thường để cung cấp cho cá nhân các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu, và để trả lời các câu hỏi. USG Boral cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để làm một cá nhân biết đến sản phẩm và dịch vụ của USG Boral hoặc đề xuất của USG Boral kết hợp với các đối tác kinh doanh hoặc liên kết của USG Boral. USG Boral có thể không có khả năng làm những việc này mà không có thông tin cá nhân. USG Boral hiểu tầm quan trọng của việc giữ thông tin cá nhân riêng tư và chỉ tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba trong trường hợp hạn chế. Các bên thứ ba mà USG Boral thường trao đổi thông tin bao gồm:

 • các nhà cung cấp tín dụng và các cơ quan báo cáo tín dụng;
 • đại diện của một cá nhân;
 • tư vấn chuyên nghiệp của USG Boral của bao gồm luật, kế toán, kiểm toán và tư vấn tư vấn kinh doanh;
 • cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý;

USG Boral cũng trao đổi thông tin cá nhân với các nhà thầu tham gia quản lý các dịch vụ được cung cấp cho một cá nhân đại diện cho USG Boral, hoặc người cung cấp dịch vụ cho USG Boral, bao gồm:

 • dịch vụ gửi thư;
 • chức năng thanh toán và thu hồi nợ;
 • dịch vụ chấn thương của khách hàng;
 • chức năng marketing;
 • website, quản lý dữ liệu và các dịch vụ công nghệ.

Các bên tham gia mà USG Boral tiết lộ thông tin cá nhân có thể được đặt tại Việt Nam và các nước khác.

1.4 USG Boral lưu trữ thông tin cá nhân như thế nào

USG Boral lưu trữ thông tin cá nhân tại cơ sở của mình và với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ của USG Boral. USG Boral duy trì các thủ tục và tiêu chuẩn nghiêm ngặt và có một loạt các bước để ngăn chặn sự truy cập trái phép, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin của cá nhân tránh bị sử dụng sai hoặc bị mất mát. Một khi thông tin của một cá nhân không còn cần thiết với USG Boral, những bước hợp lý được thực hiện nhằm tiêu hủy hoặc làm nó không còn định danh được.

1.5 Truy xuất và cập nhật thông tin cá nhân

Trong hầu hết trường hợp một cá nhân có thể được truy cập vào hoặc cập nhật thông tin cá nhân quản lý bởi USG Boral. Để thực hiện một yêu cầu truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ với USG Boral bằng văn bản. USG Boral có thể cần phải xác minh danh tính của bạn. USG Boral có thể thu phí để trang trải chi phí thu hồi và sao chép thông tin yêu cầu.

1.6 Khiếu nại và Thông tin thêm

Nếu một cá nhân tin rằng USG Boral đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc các quyền riêng tư của cá nhân trong bất kỳ cách nào, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến chúng tôi. USG Boral sẽ nỗ lực để hành động kịp thời để đáp ứng khiếu nại này của bạn.

Công ty TNHH USG Boral Việt Nam

Tòa nhà Harbour View, lầu 18, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3915 1400

Fax: 028 3915 1405

1.7 Cập nhật chính sách này

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật và thay đổi tùy theo từng thời điểm.