Học Viện Đào Tạo Knauf Academy
Banner Knauf Academy

...
Học Viện Đào Tạo Knauf Academy Việt Nam

Knauf Academy sẽ là học viện đào tào đầu tiên trong ngành vật liệu xây dựng nhẹ với sứ mệnh nâng cao năng lực và tay nghề của thầu thợ cũng như cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cho nhu cầu xây dựng tại Việt Nam.

Chi tiết
...
Khánh Thành Học Viện Đào Tạo Knauf Academy Việt Nam

Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2023, Lễ Khánh Thành Học Viện Đào Tạo Knauf Academy Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tại nhà máy của Knauf phía Nam nằm trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Knauf Academy là một dự án đươc đầu tư bởi tập đoàn Knauf và đồng tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức. 

Chi tiết