Khung kim loại Knauf sử dụng đồng bộ với tấm thạch cao

Khung kim loại


Khung kim loại

Khung kim loại Knauf được sản xuất theo công nghệ hiện đại, sử dụng thép chất lượng cao và sử dụng đồng bộ với tấm thạch cao của Knauf. Knauf khuyến khích người dùng sử dụng đồng bộ tấm thạch cao, khung kim loại, bột xử lý mối nối và phụ kiện chính hãng Knauf để đạt độ thẩm mỹ, an toàn và bền vững nhất cho công trình.