Knauf Việt Nam tổ chức giải chạy Knauf Run cho nhân viên nội bộ trên toàn quốc

Knauf Việt Nam tổ chức giải chạy Knauf Run cho nhân viên nội bộ trên toàn quốc

Vào ngày 11/11 và ngày 25/11 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Mình và Thành phố Hải Phòng, Knauf Việt Nam đã tổ chức chương trình Knauf Run 2023 - "Green Life - Together We Run For Happiness” với mục đích nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần gắn kết nhân viên với nhau. 

Nhân viên Knauf tại TP. Hồ Chí Minh tham gia giải chạy

Nhân viên Knauf tại Hà Nội và Hải Phòng tham gia giải chạy

Giải chạy cũng là sự khởi đầu của chuỗi hoạt động 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐟𝐞, với các chủ đề liên quan đến nâng cao sức khoẻ thể chất & tinh thần như: thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường sắp triển khai đến toàn thể nhân viên Knauf tại Việt Nam.

Tiếp nối Knauf Run 2023, cùng đón chờ những hoạt động sắp tới từ Knauf Việt Nam nhé.