Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm


Khung Trần Chìm

Khung trần chìm của Knauf Gypsum được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C645, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn cho công trình và nguời sử dụng.