Nhà Quốc Hội

Nhà Quốc Hội

Nhà Quốc Hội / Hà Nội

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 100,000 m2
- Năm hoàn thành: 2014

Dự án Nhà Quốc Hội cao 39m, bao gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm được xây dựng trên diện tích 60.000 m2 là công trình trọng điểm vốn nhà nước có qui mô phức tạp nhất từ trước tới nay. Với yêu cầu đảm bảo bí mật cho các phòng chức năng, vách ngăn chống cháy 2 giờ và trần chìm tiêu âm đã được ứng dụng để đáp ứng yêu cầu của công trình.

Hệ sản phẩm Knauf được sử dụng

Hệ vách độc lập
- Hệ vách thạch cao chống cháy 02 giờ
- Hệ vách thạch cao cách âm 54dB, tiêu âm 73%

Hệ trần
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu âm EchoBloc 12mm

Hệ hoàn thiện
- Bột xử lý mõi nối và bằng giấy