Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Trung tâm hành chính Đà Nẵng

Trung tâm hành chính Đà Nẵng / Thành phố Đà Nẵng

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 40,000 m2
- Năm hoàn thành: 2013

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng là công trình cao nhất miền trung tại thời điểm hoàn thành, với độ cao 166m, gồm 34 tầng nổi với 15.896 m2 sàn sử dụng. Công trình được xây dựng phù hợp theo tiêu chuẩn chống cháy Việt Nam, vách thạch cao chống cháy là giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu của công trình.

Hệ sản phẩm Knauf được sử dụng

Hệ vách độc lập
- Hệ vách thạch cao chống cháy 1 giờ

Hệ trần
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu chuẩn, chống ẩm 9mm