Trung tâm Thương mại SC VivoCity

Trung tâm Thương mại SC VivoCity

Trung tâm Thương mại SC VivoCity / Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 45,000 m2
- Năm hoàn thành: 2014

Trung tâm mua sắm SC VivoCity là một phần của khu phức hợp hạng sang Saigon South Place. SC VivoCity đi theo mô hình thành công của trung tâm mua sắm VivoCity mang tính biểu tượng của Singapore. Để đáp ứng theo tiêu chuẩn Singapore, các sản phẩm sử dụng cho công trình phải là hệ thống đồng bộ, đồng nhất về chất lượng và tính năng sử dụng cao.

Hệ sản phẩm Knauf Gypsum được sử dụng

Hệ vách độc lập
- Hệ vách thạch cao chống cháy 02 giờ
- Hệ vách thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm

Hệ trần
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu chuẩn, chống ẩm 12,5mm

Hệ hoàn thiện
- Bột xử lý mối nối và băng giấy