PVI Office Tower

PVI Office Tower

PVI Office Tower / Hà Nội

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 14,000 m2
- Tổng số trần sợi khoáng: 40,000 m2
- Năm hoàn thành: 2013

PVI Office Tower PVI Tower là tòa nhà văn phòng hạng A cao 25  tầng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.150m2 tại quận trung tâm của Hà Nội. Công trình sử dụng hệ trần cách âm, tiêu âm cho khu vực văn phòng.

Hệ sản phẩm Knauf Gypsum được sử dụng

Hệ trần
- Hệ trần sợi khoáng
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu chuẩn, chống ẩm 9mm