Bệnh viện đa khoa quốc tế Miền Đông

Bệnh viện đa khoa quốc tế Miền Đông

Bệnh viện đa khoa quốc tế Miền Đông / Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin dự án:
- Tổng số thạch cao: 100,000 m2
- Năm hoàn thành: 2012

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Miền Đông tỉnh Bình Dương, trên diện tích 12,76 ha do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Tầm nhìn của chủ đầu tư trong dự án này là dự án phải như một bệnh viện khách sạn với việc đáp ứng yêu cầu dịch vụ tiện nghi như nghỉ và chữa bệnh. Công trình được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ xanh, sử dụng vật liệu nhẹ, không nung và có khả năng tái chế thân thiện môi trường.

Ứng dụng giải pháp Knauf được sử dụng

Hệ vách độc lập
- Hệ vách thạch cao chống cháy 2 giờ

Hệ trần
- Hệ trần chìm thạch cao tiêu chuẩn, chống ẩm 9mm

Hệ hoàn thiện
- Bột xử lý mối nối và băng giấy