CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG 2017

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG 2017

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG 2017

USG Boral đang rất nỗ lực phát triển thương hiệu, mở rộng hình ảnh công ty ra thị trường một cách rộng rãi và đúng tới đối tượng khách hàng cũng như thực hiện mục tiêu dẫn đầu trong ngành. Thời gian vừa qua và sắp tới, USG Boral đang và sẽ thực hiện rất nhiều chương trình quảng cáo và truyền thông một cách toàn diện nhầm đẩy mạnh thương hiệu và thúc đẩy bán hàng hơn nữa.

Một trong những ví dụ điển hình là USG Boral đã và đang xây dựng một kênh Facebook, nơi khách hàng của USG Boral có thể tiếp cận đến sản phẩm & dịch vụ của Công ty một cách dễ dàng nhất

https://www.facebook.com/usgboralvietnam

Sau đây là thông tin chi tiết các chương trình quảng cáo và truyền thông năm 2017 của USG Boral