WIN IN STORE DAY

WIN IN SOTRE DAY

WIN IN STORE DAY

Cuối tháng 8 vừa qua, USG Boral đã tổ chức chương trình “Win in Store Day” ở Tp.HCM. Chương trình nhằm tăng cường sự kết nối giữa toàn bộ nhân viên của USG Boral Việt Nam từ các bộ phận trong công ty với khách hàng, cửa hàng kinh doanh tấm thạch cao USG Boral. Thông qua chương trình, USG Boral cũng mong muốn lắng nghe nhiều hơn từ các chủ cửa hàng kinh doanh tấm thạch cao để có những hỗ trợ, giải pháp và chương trình tốt hơn.

Các nhân viên từ các bộ phận khác nhau của USG Boral đã tham gia chương trình rất nhiệt tình. Họ lắng nghe khách hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và giải pháp của USG Boral cho khách hàng, hiểu khách hàng nhiều hơn, và quan trọng là kết nối sâu sắc hơn.

Chương trình sẽ được nhân rộng ở miền Trung và miền Bắc.

Các bạn xem hình của chương trình: