USG BORAL VIET NAM OUTING TRIP 2017

company outing trip 2017

USG BORAL VIET NAM OUTING TRIP 2017

Nhằm tăng cường sự gắn kết, chia sẻ và tưởng thưởng cho tập thể nhân viên, USG Boral Việt Nam vừa tổ chức chuyến đi Campuchia cho toàn bộ nhân viên công ty trên toàn quốc. Chuyến đi cũng là dịp để nâng cao tinh thần hợp tác, tinh thần đội nhóm của nhân viên từ các bộ phận khác nhau trong công ty, kết hợp với những hoạt động ý nghĩa khác như gặp gỡ và giúp đỡ trẻ em nghèo tại Siem Riep.

Đây là một trong các hoạt động của chiến lược thực thi sứ mệnh xây dựng USG Boral trở thành nơi có môi trường làm việc tốt nhất (Best Place to Work). Những hoạt động này cũng góp phần tăng niềm tự hào và sự gắn bó của nhân viên với công ty, tạo nền tảng bền vững và phát triển lâu dài đội ngủ nhân viên, đưa công ty trở thành nhà cung cấp hệ trần và vách thạch cao dẫn đầu ở Việt Nam. Và theo đó cũng mang đến những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Chị Hà Anh, phòng quản lý chất lượng của USG Boral vui vẻ chia sẻ: “Chuyến đi đã cho mình nhiều trải nghiệm tuyệt vời từ các hoạt động và tinh thần xây dựng đội nhóm của toàn nhân viên công ty. Cảm ơn công ty đã tổ chức chuyến đi rất ý nghĩa này”.