Chương trình “Take Back Program” của Knauf Việt Nam

TAKE BACK PROGRAM

Chương trình “Take Back Program” của Knauf Việt Nam

| English below |

Trong một thế giới đầy biến động với những thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc các doanh nghiệp chú trọng đến bảo vệ và phát triển bền vững cho trái đất đã trở thành một vấn đề thiết yếu. Không nằm ngoài xu thế, Knauf là một trong những doanh nghiệp điển hình thể hiện quyết tâm và nỗ lực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững với vai trò là một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ tại Việt Nam.

Một trong những hành động rõ nét nhất của Knauf đối với môi trường là chương trình “Take Back Program”. Nội dung chương trình chủ yếu tập trung vào việc tái chế thạch cao của Knauf đã qua sử dụng từ khách hàng. Chương trình này không chỉ là một cam kết mạnh mẽ về việc giảm lượng rác thải, mà còn là một hoạt động cần thiết để tiến tới mục tiêu hoàn thiện chuyển đổi quy trình sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài Take Back Program, Knauf còn tham gia vào nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững. Từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu lượng khí thải đến việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, Knauf không ngừng nỗ lực để trở thành một nhà sản xuất “xanh” trên thị trường.

Take Back Program

Nếu không hành động, ước mơ chỉ mãi là ước mơ. Bắt đầu với những chương trình nhỏ này, Knauf cam kết hướng tới mục tiêu không chỉ mang đến giải pháp chất lượng cao, mà còn là lan tỏa tinh thần tích cực, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và cho thế hệ tương lại.

------------------------------------------

The Take Back Program of Knauf Vietnam

In a world filled with volatility and environmental challenges, prioritizing the protection and sustainable development of the planet has become an essential concern for businesses. Not out of this trend, Knauf stands out as a prominent example of determination and effort towards sustainable development and operates as a lightweight materials manufacturing plant in Vietnam.

One of the most highlighted actions of Knauf towards the environment is the "Take Back Program." The program focuses on recycling Knauf's used plasterboard from customers. This initiative is not only a strong commitment to reducing waste but also a step towards production processes that aim for sustainable development goals.

Besides, Knauf also engages in various other activities to promote sustainable development goals. From optimizing production processes to minimize emissions to investing in research and development of environmentally friendly products, Knauf continuously strives to become a green manufacturer in the market.

Without action, achievement is just a dream. Starting with these small initiatives, Knauf commits to the goal of not only delivering high-quality solutions but also contributing to environmental protection and the well-being of future generations.

Thông tin chi tiết chương trình/Detail Program:

Chương trình "Take Back Program" - Tiếng Việt

Program "Take Back Program" - English version