Knauf Việt Nam tổ chức giải chạy Knauf Run cho nhân viên nội bộ trên toàn quốc