Chương trình khuyến mãi Tết 2016 “VUI XUÂN CÙNG THẠCH CAO MỸ USG BORAL”

Chương trình khuyến mãi Tết 2016 “VUI XUÂN CÙNG THẠCH CAO MỸ USG BORAL”

Chương trình khuyến mãi Tết 2016 “VUI XUÂN CÙNG THẠCH CAO MỸ USG BORAL"

Các anh em Thợ Thi công khi mua 300 tấm thạch cao Mỹ USG Boral được tặng ngay phiếu mua hàng siêu thị 400.000 đồng.

Sản phẩm: Tất cả các thấm thạch cao Mỹ USG Boral (5 tấm cắt/Mini 8mm sẽ quy đổi thàng 1 tấm lớn)

Thời gian: 01/12/2015-31/01/2016

Khu vực áp dụng: Toàn quốc.

Page 1