Chương trình: “GẮN KẾT CLB CHỐNG CHÁY LAN 114”

“GẮN KẾT CLB CHỐNG CHÁY LAN 114”

Chương trình: “GẮN KẾT CLB CHỐNG CHÁY LAN 114”

1.     Tên Chương trình: GẮN KẾT CÂU LẠC BỘ CHỐNG CHÁY LAN FIREBLOC 114

2.     Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/4/2018 đến ngày 15/9/2018

3.     Sản phẩm áp dụng: Tấm thạch cao chống cháy lan Sheetrock FireBloc 9.5mm

4.     Đối tượng áp dụng: Thợ thi công, thầu thạch cao

 5.     Khu vực áp dụng: Toàn quốc

6.     Nội dung chương trình:

- Khách hàng mua và thi công 5 căn nhà có lắp đặt ít nhất 150m2 tấm thạch cao chống cháy lan Sheetrock FireBloc 9.5mm sẽ nhận được 01 máy khoan vít BOSCH G320

- Khách hàng mua và thi công 15 căn nhà có lắp đặt ít nhất 150m2 tấm thạch cao chống cháy lan Sheetrock FireBloc 9.5mm sẽ nhận được 01 cân mực laser BOSCH GLL 3-15

Lưu ý: Để biết thêm chi tiết chương trình, vui lòng liên hệ Đại lý hoặc đại diện Công ty USG Boral