Khung trần nổi T3/T3 Plus

Hệ khung trần nổi T3/T3

Ước tính vật tư mang tính chất tham khảo cho công trình chuẩn mực và không thay thế hoàn toàn cho việc tính toán vật tư thực tế tại công trình. Vui lòng liên hệ Knauf để được tư vấn cụ thể cho từng yêu cầu đặc thù của bạn theo email: info@knauf.com hoặc số điện thoại 0906997459