Tấm thăm trần

TẤM THĂM TRẦN K-BOARD


Tấm thăm trần

Là sản phẩm được thiết kế và gia công sẵn, đồng bộ với hệ sản phẩm tấm và khung của Knauf. K-Board được sản xuất đa dạng với từng loại tính năng tiêu chuẩn, chịu ẩm,...ứng dụng làm cửa thăm trần trong hệ trần chìm Knauf.